Jak mogę zlecić wykonanie projektu?

Graficy nasi mają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów graficznych dla różnych środowisk społecznych i zawodowych. Wystarczy obok zlecenia wysłać nam niezbędne materiały do przygotowania projektu (np. tekst, logo, dodatkowa grafika).

Wykonany projekt wysyłany jest na adres mailowy zleceniodawcy do akceptacji.

W ramach jednego zlecenia możemy wykonać do dwóch projektów oraz do dwóch poprawek.

Zlecający bierze całą odpowiedzialność autorską za przesłane materiały.