Przygotowanie do druku

Graficy nasi mają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów graficznych dla różnych środowisk społecznych i zawodowych. Wystarczy obok zlecenia wysłać nam niezbędne materiały do przygotowania projektu (np. tekst, logo, dodatkowa grafika). Wykonany projekt wysyłany jest na adres mailowy zleceniodawcy do akceptacji. W ramach jednego zlecenia możemy wykonać do dwóch projektów oraz do dwóch poprawek. Zlecający bierze całą odpowiedzialność autorską za przesłane materiały.
NIE PONOSIMY odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.
Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004“ na profil referencyjny Drukarni. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez nas.
Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.
Kolory prezentowanych produktów na stronie internetowej mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią podstawy do reklamacji.
Poniższe parametry dotyczą przygotowania plików do druku offsetowego
1. TIF
– należy zachować odpowiednie parametry:
format 1:1,
spady po 2 mm z każdej strony,
rozdzielczość 350 dpi,
tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
bez warstw – spłaszczone,
zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
projekt wyśrodkowany na stronie,
odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.
2. JPG
– należy zachować odpowiednie parametry:
format 1:1,
spady po 2 mm z każdej strony,
rozdzielczość 350 dpi,
tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
projekt wyśrodkowany na stronie.
odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 2 mm
Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.
3. PDF – PrePress – zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)
wszystkie fonty zamienione na krzywe,
spady po 3 mm z każdej strony,
jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
projekt wyśrodkowany na stronie,
odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.
4. CDR – pliki programu Corel Draw (do wersji X3)
prace lakierowane, 1:1,
wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie falcu na czerwono , 1:1,
fonty zamienione na krzywe,
spady po 3 mm z każdej strony,
wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 350dpi, CMYK),
praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów,
projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie,
jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
projekt wyśrodkowany na stronie,
odległość obiektów graficznych i tekstów od lini cięcia min. 2 mm
Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.
Orientacja pracu musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza. (Dla pracy poziomej, arkusz powinien być poziomy).
UWAGA!!!
NIE PONOSIMY odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy.
Uwaga: wszystkie pliki w formacie CDR będą automatyczne konwertowane do formatu PDF z zamianą kolorystyki na CMYK z wyłączeniem papierów firmowych zamówionych w kolorystyce PANTONE lub HKS).  NIE PONOSIMY odpowiedzialności za konwersję kolorów z programu Corel Draw.
NIE PONOSIMY odpowiedzialności za prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją.
WSZYSTKIE CZCIONKI MAJĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.
NIE PONOSIMY odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.
W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem – przekształcić na mapę bitową. Istnieje także możliwość sprawdzenia poprawności dokonania korekty materiałów przesłanych przez Klienta.
W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw – spłaszczone. NIE PONOSIMY odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop, oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i Corel Draw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.
Prawidłowo przygotowany PDF
PDF-y – PrePress:
acrobat 4 wersja 1.3,
zdjęcia 350dpi,
wektory 2400 dpi,
spady po 2 mm + linie cięcia,
katalogi i broszury – strony w kolejności 1,2,3 … itd. (żadnych składek),
całość CMYK,
dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa),
ulotki składane, przygotowane wg wzorów dostępnych na naszej stronie,
projekt wyśrodkowany na stronie.
czcionki zamienione na krzywe